Bible Reading Plan

December Plan

Day 1

1 Peter 1-3

Psalm 101

Day 2

1 Peter 1-5

2 Peter 1

Day 3

2 Peter 2-3

Psalms 53 & 55

Day 4

1 John 1-3

Day 5

1 John 4-5

2 John 1

Day 6

3 John 1

Jude 1

Psalms 73-74

Day 7

Micah 1-3

Day 8

Micah 4-6

Day 9

Micah 7

Psalms 60, 93, 94

Day 10

Isaiah 1-3

Day 11

Isaiah 4-6

Day 12

Isaiah 7-9

Day 13

Isaiah 10-12

Day 14

Isaiah 13-15

Day 15

Isaiah 16-18

Day 16

Isaiah 19-21

Day 17

Isaiah 22-24

Day 18

Isaiah 25-27

Day 19

Isaiah 28-30

Day 20

Isaiah 31-33

Day 21

Isaiah 34-36

Day 22

Isaiah 37-39

Day 23

Isaiah 40-42

Day 24

Isaiah 43-45

Day 25

Isaiah 46-48

Day 26

Isaiah 49-51

Day 27

Isaiah 52-54

Day 28

Isaiah 55-57

Psalm 65

Day 29

Isaiah 58-60

Day 30

Isaiah 61-63

Day 31

Isaiah 64-66

 

November Plan

Day 1

Song of Solomon 1-3

Day 2

Song of Solomon 4-6

Day 3

Song of Solomon 7-8

Psalms 83, 86

Day 4

Ezekiel 1-3

Day 5

Ezekiel 4-6

Day 6

Ezekiel 7-9

Psalm 79

Day 7

Ezekiel 10-12

Day 8

Ezekiel 13-15

Day 9

Ezekiel 16-18

Psalm 80

Day 10

Ezekiel 19-21

Day 11

Ezekiel 22-24

Day 12

Ezekiel 25-27

Psalm 88

Day 13

Ezekiel 28-30

Day 14

Ezekiel 31-33

Day 15

Ezekiel 34-36

Day 16

Ezekiel 37-39

Psalm 90

Day 17

Ezekiel 40-42

Day 18

Ezekiel 43-45

Day 19

Ezekiel 46-48

Day 20

Hosea 1-4

Day 21

Hosea 5-8

Day 22

Hosea 9-12

Day 23

Hosea 13-14

Revelation 1

Day 24

Revelation 2-4

Day 25

Revelation 5-7

Day 26

Revelation 8-10

Day 27

Revelation 11-13

Day 28

Revelation 14-16

Day 29

Revelation 17-19

Day 30

Revelation 20-22

 

October Plan

Day 1

Ecclesiastes 1-3

Day 2

Ecclesiastes 4-6

Day 3

Ecclesiastes 7-9

Day 4

Ecclesiastes 10-12

Day 5

John 1-3

Day 6

John 4-6

Day 7

John 7-9

Day 8

John 10-12

Day 9

John 13-15

Day 10

John 16-18

Day 11

John 19-21

Day 12

Jeremiah 1-3

Day 13

Jeremiah 4-6

Day 14

Jeremiah 7-9

Day 15

Jeremiah 10-12

Day 16

Jeremiah 13-15

Day 17

Jeremiah 16-18

Day 18

Jeremiah 19-21

Day 19

Jeremiah 22-24

Day 20

Jeremiah 25-27

Day 21

Jeremiah 28-30

Day 22

Jeremiah 31-33

Day 23

Jeremiah 34-36

Day 24

Jeremiah 37-39

Day 25

Jeremiah 40-42

Day 26

Jeremiah 43-45

Day 27

Jeremiah 46-48

Day 28

Jeremiah 49-51

Day 29

Jeremiah 52

Lamentations 1-2

Day 30

Lamentations 3-5

Day 31

Psalms 38, 39, 49, 50

 

September Plan

Day 1

Nehemiah 1-3

Day 2

Nehemiah 4-6

Day 3

Nehemiah 7-9

Day 4

Nehemiah 10-12

Day 5

Nehemiah 13

Psalm 13-15

Day 6

Esther 1-3

Day 7

Esther 4-6

Day 8

Esther 7-9

Day 9

Esther 10

Psalms 25-27

Day 10

1 Timothy 1-3

Day 11

1 Timothy 4-6

Day 12

2 Timothy 1-3

Day 13

2 Timothy 4

Joel 1-2

Day 14

Joel 3

Amos 1-2

Day 15

Amos 3-5

Day 16

Amos 6-8

Day 17

Amos 9

Obadiah 1

Psalms 28-29

Day 18

Nahum 1-3

Day 19

Habakkuk 1-3

Day 20

Zephaniah 1-3

Day 21

Titus 1-3

Day 22

Philemon

James 1-2

Day 23

James 3-5

Day 24

Haggai 1-2

Zechariah 1

Day 25

Zechariah 2-4

Day 26

Zechariah 5-7

Day 27

Zechariah 8-10

Day 28

Zechariah 11-13

Day 29

Zechariah 14

Malachi 1-2

Day 30

Malachi 3-4

Psalm 36

 

August Plan

Day 1

1 Chronicles 1-3

Day 2

1 Chronicles 4-6

Day 3

1 Chronicles 7-9

Day 4

1 Chronicles 10-12

Day 5

1 Chronicles 13-15

Psalm 132

Day 6

1 Chronicles 16-17

Psalms 23, 96

Day 7

1 Chronicles 18-20

Psalm 45

Day 8

1 Chronicles 21-23

Psalm 30

Day 9

1 Chronicles 24-26

Day 10

1 Chronicles 27-28

Psalms 120, 131, 133, 12

Day 11

1 Chronicles 29

2 Chronicles 1-2

Psalm 72

Day 12

2 Chronicles 3-5

Day 13

2 Chronicles 6-7

Psalm 97-99

Day 14

2 Chronicles 8-9

Psalm 47

Day 15

2 Chronicles 10-12

Day 16

2 Chronicles 13-15

Day 17

2 Chronicles 16-18

Day 18

2 Chronicles 19-20

Psalms 82, 115, 46

Day 19

2 Chronicles 21-23

Day 20

2 Chronicles 24-26

Day 21

2 Chronicles 27-29

Day 22

2 Chronicles 30-32

Day 23

2 Chronicles 33-35

Day 24

2 Chronicles 36

1 Thessalonians 1-3

Day 25

1 Thessalonians 4-5

2 Thessalonians 1

Day 26

2 Thessalonians 2-3

Ezra 1

Psalms 126, 85

Day 27

Ezra 2-3

Psalms 66, 84, 117, 87

Day 28

Psalms 116, 125, 127, 128, 134

Day 29

Ezra 4-5

Psalm 129

Day 30

Ezra 6-7

Psalm 48, 81

Day 31

Ezra 8-10

July Plan

Day 1

2 Samuel 1-3

Day 2

2 Samuel 4-6

Day 3

2 Samuel 7-9

Day 4

2 Samuel 10

Psalms 20-21

Day 5

2 Samuel 11-12

Psalm 51

Day 6

2 Samuel 13-15

Day 7

2 Samuel 16-17

Psalm 55

Day 8

Psalms 62, 70, 71, 43

Day 9

2 Samuel 18-20

Day 10

2 Samuel 21-22

Psalm 18

Day 11

2 Samuel 23-24

1 Kings 1

Day 12

1 Kings 2-4

Day 13

1 Kings 5-7

Day 14

1 Kings 8-10

Day 15

1 Kings 11-13

Day 16

1 Kings 14-16

Day 17

1 Kings 17-19

Day 18

1 Kings 20-22

Day 19

2 Kings 1-3

Day 20

2 Kings 4-6

Day 21

2 Kings 7-9

Day 22

2 Kings 10-12

Day 23

2 Kings 13-15

Day 24

2 Kings 16-18

Day 25

2 Kings 19

Psalms 44, 75, 76

Day 26

2 Kings 20-22

Day 27

2 Kings 23-25

Day 28

Mark 1-4

Day 29

Mark 5-8

Day 30

Mark 9-12

Day 31

Mark 13-16

June Plan

Day 1

Judges 1-2

Ephesians 1

Day 2

Judges 3-4

Ephesians 2

Day 3

Judges 5-6

Ephesians 3

Day 4

Judges 7-8

Ephesians 4

Day 5

Judges 9-10

Ephesians 5

Day 6

Judges 11-12

Ephesians 6

Day 7

Judges 13-14

Psalm 3

Day 8

Judges 15-16

Psalm 4

Day 9

Judges 17-18

Psalm 5

Day 10

Judges 19-20

Psalm 6

Day 11

Judges 21

Philippians 1-2

Day 12

Philippians 3-4

Ruth 1

Day 13

Ruth 2-4

Day 14

1 Samuel 1-3

Day 15

1 Samuel 4-6

Day 16

1 Samuel 7-9

Day 17

1 Samuel 10-12

Day 18

1 Samuel 13-15

Day 19

1 Samuel 16-18

Day 20

1 Samuel 19-20

Psalm 59

Day 21

1 Samuel 21-22

Psalm 17

Day 22

Psalm 64, 52

1 Samuel 23

Day 23

1 Samuel 24

Psalm 54

Day 24

Psalm 57, 58, 63

Day 25

1 Samuel 25-26

Psalm 7

Day 26

1 Samuel 27-28

Psalm 9

Day 27

1 Samuel 29-30

Psalm 10

Day 28

1 Samuel 31

Colossians 1

Psalm 11

Day 29

Colossians 2-4

Day 30

Jonah 1-4

 

May Plan

Day 1

Deuteronomy 1-2

1 Corinthians 1

Psalm 112

Day 2

Deuteronomy 3-4

1 Corinthians 2

Day 3

Deuteronomy 5-6

1 Corinthians 3

Day 4

Deuteronomy 7-8

1 Corinthians 4

Day 5

Deuteronomy 9-10

1 Corinthians 5

Day 6

Deuteronomy 11-12

1 Corinthians 6

Day 7

Deuteronomy 13-14

1 Corinthians 7

Day 8

Deuteronomy 15-16

1 Corinthians 8

Day 9

Deuteronomy 17-18

1 Corinthians 9

Day 10

Deuteronomy 19-20

1 Corinthians 10

Day 11

Deuteronomy 21-22

1 Corinthians 11

Day 12

Deuteronomy 23-24

1 Corinthians 12

Day 13

Deuteronomy 25-26

1 Corinthians 13

Day 14

Deuteronomy 27-28

1 Corinthians 14

Day 15

Deuteronomy 29-30

1 Corinthians 15

Day 16

Deuteronomy 31-32

1 Corinthians 16

Day 17

Deuteronomy 33-34

Psalms 89, 102, 103

Day 18

Psalms 104-108

Day 19

Psalms 68, 31, 111, 113

2 Corinthians 1

Day 20

Joshua 1-2

2 Corinthians 2

Day 21

Joshua 3-4

2 Corinthians 3

Day 22

Joshua 5-6

2 Corinthians 4

Day 23

Joshua 7-8

2 Corinthians 5

Day 24

Joshua 9-10

2 Corinthians 6

Day 25

Joshua 11-12

2 Corinthians 7

Day 26

Joshua 13-14

2 Corinthians 8

Day 27

Joshua 15-16

2 Corinthians 9

Day 28

Joshua 17-18

2 Corinthians 10

Day 29

Joshua 19-20

2 Corinthians 11

Day 30

Joshua 21-22

2 Corinthians 12

Day 31

Joshua 23-24

2 Corinthians 13

April Plan

Day 1

Matthew 1-2

Job 1

Day 2

Matthew 3

Psalm 2

Job 2

Day 3

Matthew 4-5

Job 3

Day 4

Matthew 6-7

Job 4

Day 5

Matthew 8-9

Job 5

Day 6

Matthew 10-11

Job 6

Day 7

Matthew 12

Psalm 16

Job 7

Day 8

Matthew 13

Psalm 91

Job 8

Day 9

Matthew 14-15

Job 9

Day 10

Matthew 16-17

Job 10

Day 11

Matthew 18-19

Job 11

Day 12

Matthew 20

Psalm 56

Job 12

Day 13

Matthew 21

Psalm 8

Job 13

Day 14

Matthew 22

Psalm 35

Job 14

Day 15

Matthew 23

Psalm 118

Job 15

Day 16

Matthew 24

Psalm 41

Job 16

Day 17

Matthew 25

Psalm 34

Job 17

Day 18

Matthew 26

Psalm 22

Job 18

Day 19

Matthew 27

Psalm 109

Job 19

Day 20

Matthew 28

Psalm 110

Job 20

Day 21

Job 21-23

Day 22

Job 24-26

Day 23

Job 27-28

Psalm 135-136

Day 24

Job 29-30

Psalm 137-138

Day 25

Job 31-32

Psalm 139-140

Day 26

Job 33-34

Psalm 141-142

Day 27

Job 35-36

Psalm 143-144

Day 28

Job 37-38

Psalm 145-146

Day 29

Job 39-40

Psalm 147-148

Day 30

Job 41-42

Psalm 149-150

March Plan

Day 1

Proverbs 1

Romans 1-2

Day 2

Proverbs 2

Romans 3-4

Psalm 32

Day 3

Proverbs 3

Romans 5-6

Day 4

Proverbs 4

Romans 7-8

Day 5

Proverbs 5

Romans 9-10

Day 6

Proverbs 6

Romans 11-12

Psalm 69

Day 7

Proverbs 7

Romans 13-14

Psalm 24

Day 8

Proverbs 8

Romans 15-16

Psalm 117

Day 9

Proverbs 9

Numbers 1-2

Day 10

Proverbs 10

Numbers 3-4

Day 11

Proverbs 11

Numbers 5-6

Day 12

Proverbs 12

Numbers 7-8

Day 13

Proverbs 13

Numbers 9-10

Day 14

Proverbs 14

Numbers 11-12

Day 15

Proverbs 15

Numbers 13-14

Day 16

Proverbs 16

Numbers 15-16

Day 17

Proverbs 17

Numbers 17-18

Day 18

Proverbs 18

Numbers 19-20

Day 19

Proverbs 19

Numbers 21-22

Day 20

Proverbs 20

Numbers 23-24

Day 21

Proverbs 21

Numbers 25-26

Day 22

Proverbs 22

Numbers 27-28

Day 23

Proverbs 23

Numbers 29-30

Day 24

Proverbs 24

Numbers 31-32

Day 25

Proverbs 25

Numbers 33-34

Day 26

Proverbs 26

Numbers 35-36

Day 27

Proverbs 27

Hebrews 1-2

Day 28

Proverbs 28

Hebrews 3-4

Psalm 95

Day 29

Proverbs 29

Hebrews 5-7

Day 30

Proverbs 30

Hebrews 8-10

Day 31

Proverbs 31

Hebrews 11-13

 

February Plan

Day 1

Genesis 36-39

Day 2

Genesis 40-42

Day 3

Genesis 43-46

Day 4

Genesis 47-50

Day 5

Exodus 1-3

Psalm 42

Day 6

Exodus 4-6

Psalm 61

Day 7

Exodus 7-9

Day 8

Exodus 10-12

Psalm 67

Day 9

Exodus 13-15

Psalm 77

Day 10

Exodus 16-18

Psalm 114

Daniel 10

Day 11

Exodus 19-21

Galatians 1

Day 12

Exodus 22-24

Galatians 2

Day 13

Exodus 25-27

Galatians 3

Day 14

Exodus 28-30

Galatians 4

Day 15

Exodus 31-33

Galatians 5

Day 16

Exodus 34-36

Galatians 6

Day 17

Exodus 37-39

Day 18

Exodus 40

Psalm 119

Day 19

Leviticus 1-3

Genesis 14-15

Day 20

Leviticus 4-6

Psalm 40

Day 21

Leviticus 7-9

Psalm 37

Day 22

Leviticus 10-12

Day 23

Leviticus 13-15

Day 24

Leviticus 16-18

Day 25

Leviticus 19-21

Day 26

Leviticus 22-23

Psalm 92

Day 27

Leviticus 24-25

Psalms 78, 33

Day 28

Leviticus 26-27

Psalm 100

 

January Plan

Day 1

Luke 1-2

Daniel 1

Day 2

Luke 3-4

Daniel 2

Day 3

Luke 5-6

Daniel 3

Day 4

Luke 7-8

Psalm 19

Day 5

Luke 9-10

Daniel 4

Day 6

Luke 11-12

Daniel 5

Day 7

Luke 13-14

Daniel 6

Day 8

Luke 15-16

Daniel 7-8

Day 9

Luke 17-18

Daniel 9

Day 10

Luke 19-20

Daniel 10

Day 11

Luke 21-22

Daniel 11

Day 12

Luke 23-24

Daniel 12

Genesis 1

Day 13

Acts 1-2

Genesis 2-3

Day 14

Acts 3-4

Genesis 4-5

Day 15

Acts 5-6

Genesis 6-7

Day 16

Acts 7-8

Genesis 8-9

Day 17

Acts 9-10

Genesis 10-11

Day 18

Acts 11-12

Genesis 12-13

Day 19

Acts 13-14

Genesis 14-15

Day 20

Acts 15-16

Genesis 16-17

Day 21

Acts 17-18

Genesis 18-19

Day 22

Acts 19-20

Genesis 20-21

Day 23

Acts 21-22

Genesis 22-23

Day 24

Acts 23-24

Genesis 24

Day 25

Acts 25-26

Genesis 25

Day 26

Acts 27-28

Genesis 26

Day 27

Genesis 27-29

Day 28

Genesis 30-32

Day 29

Psalm 121-122

Genesis 33

Day 30

Psalm 123-124

Genesis 34

Day 31

Psalm 130

Genesis 35

Psalm 1